Vedr det ekstraordinære årsmøtet den 27.11.2017 kl 18.00 på klubbhuset

Sak: Det skal stemmes over kjøp / leasing av hall

Her vedlegges også budsjett for hall prosjektet.  Tidligere  er kontrakten med Hallgruppen  og leasingavtalen med banken lagt ut.

Viktig at alle medlemmer er godt forberedt til møtet

 

FOBHK Hall prosjekt 2017 (2)

 

 


Leave a Reply