Utleie

Det er mulighet for å leie hallen, gressbanen og/eller klubbhuset. For leie av en hel dag eller helg, er tilgang til toaletter og kjøkken i klubbhuset inkludert i prisen. Henting og levering av nøkkel må avtales på forhånd.

Hallen er kun tilgjengelig for leie hverdager 07-17 og helger 08-16. 

Ved leie av hele hallen vil hallen være stengt for andre. Ved leie av halve hallen vil den andre halvdelen være åpen for medlemstrening eller annen utleie. Skilleveggen skal alltid trekkes for ved leie av halv hall. Benytt øvre halvdel (lengst vekk fra hovedinngang og infotavle) med mindre annet er avtalt. Det er ikke tillat å benytte seg av den andre halvdelen av hallen, selv om denne skulle stå tom. Stoler, hundebur osv må plasseres innenfor den leide halvdelen.

Utleie må avtales senest 24 timer før utleietidspunkt av hensyn til våre medlemmer.

Kontaktperson: Tonje Skistad, tonjekristin@live.no

Utleie betales til kontonummer 0533 05 45145 senest 14 dager før utleiedato.
Avtales leien nærmere dato enn dette, betales leien samme dag som avtalen gjøres.
Merk betalingen med navn, hva dere leier og utleiedato.

Hallreglene må leses og følges av alle som bruker hallen: Hallregler
Disse henger også ved infotavlen i hallen.
Hallen er tilgjengelig for utleie for både klubbens medlemmer og andre.

.

Prisliste for leie

Halve hallen (20 x 30m), per time: 200 kr
Halve hallen (20 x 30m), per dag (08-16): 1600 kr
Halve hallen (20 x 30m), helg (lørdag-søndag 08-16): 3000 kr

Hele hallen (40 x 30m), per time: 400 kr
Hele hallen (40 x 30m), per dag (08-16): 3200 kr
Hele hallen (40 x 30m), helg (lørdag-søndag 08-16): 6000 kr

Tillegg for leie av agilityutstyr: 50 kr/t, maks 200 kr per dag.

 

Klubbhuset, per dag: 1200 kr
Klubbhuset, helg (lørdag-søndag): 2000

Utebane, per dag: 1000 kr
Utebane, helg (lørdag-søndag): 1500 kr

Klubbhus + utebane, per dag: 1900 kr
Klubbhus + utebane, helg (lørdag-søndag): 3000 kr

.
Kunstgressbanen er ikke inkludert i leie, denne leies ikke ut.

.

Hallkalender
.

.
Link til hallkalenderen;
https://calendar.google.com/calendar/embed?src=n4raqh1hastj5ktu2eco3uf0jk%40group.calendar.google.com&ctz=Europe%2FOslo