Treningsavgift

For å skaffe inntekter til driften av klubben har vi  inntil 2013 hatt to inntektsgivende dugnader per år. Dessverre har interessen for å delta vært synkende og til slutt ble det nesten umulig for oss å gjennomføre innsatsen og vi går glipp av mye penger som vi trenger for driften av klubben.

På et medlemsmøte i fjor ble det bestemt at vi, isteden for dugnaden, skulle innføre en treningsavgift for alle som vil benytte seg av våre mangfoldige og flotte treningstilbud.

Det koster kr.300.- per medlem/ år og det er ingen begrensning av antall hunder man kan trene. Dette gjelder kun utetrening. Ved innetrening kommer en avgift til oppvarming av huset på kr. 20 pr. hund/gang.

Hvis du kun er passivmedlem og aldri trener, så slipper du selvfølgelig denne avgiften. Likevel er alle støttebidrag kjærkomne. Vi skifter bordkledningen på huset og det koster klubben mye.

Alle som har betalt vil kunne hente et personlig medlemskort på klubben og det blir kontrollert at treningsdeltakere har betalt avgiften.

Treningsavgiften skal være betalt til kontonummer: 0533.05.45145 innen 1. mai 2014

OBS: Merk innbetalingen med navn og treningsavgift 2014.