Treningsavgift

Kjære hundevenn,

Som de fleste har lagt merke til, så har det blitt meget flott på klubbområdet vårt, både hus og banene har fått en oppgradering som må finanseres.

For å skaffe inntekter til driften av klubben har vi  i 2014 innført treningsavgift for medlemmene som vil benytte seg av klubbtilbudet som omfatter trening med instruktør og fri benyttelse av våre flotte utearealer.

 

Det koster kr.300.- per medlem/ år og det er ingen begrensning av antall hunder man kan trene. Dette gjelder kun utetrening.

 

Alle som har betalt vil kunne hente et personlig medlemskort på klubben og det blir kontrollert at treningsdeltakere har betalt avgiften.

Treningsavgiften skal være betalt til kontonummer: 0533.05.45145 innen 1. april 2015

OBS: Merk innbetalingen med navn og treningsavgift 2015.

Denne informasjonen går til alle medlemmer og de som ikke trener på klubbens arealer kan se bort fra informasjonen.

Med vennlig hilsen

Gabriele Oehninger-Storvoll, kasserer

 

spørsmål rettes til:
leder: Steinar Jenssen stein.te@online.no tlf. 906 49 045
eller
kasserer: Gabriele Oehninger-Storvoll gabriele@skrellen.com tlf. 402 22 658