Plankevalpen 21. mai 2016

Alle raser 4 -15 måneder og veteraner over 8 år

Sted: Fredrikstad Hundesenter, Evenrødveien 82 Fredrikstad

Påmeldings- og betalingsfrist 02.05.16!

Påmelding: NKK’s terminliste; U.off/show eller

Fyll ut NKK’s påmeldingsskjema (krever pålogging til NKK) og send til janneogpeter@online.no

Øvrige opplysninger: Anette Fornebo Eliassen: 936 72 757

Påmeldingsavgift alle klasser kr 250,- . Bindende påmelding!

Betaling til kontonr: 0533.05.45145

Betalingen merkes med hundens navn, klasse og rase.