Treningsavgift

For å trene hos oss betaler du en årlig treningsavgift på kr 1850. Denne kommer i tillegg til medlemskontigenten som betales via nkk.no

Betalingsfristen for 2023 er 31.01.2023.
De som melder seg inn i klubben etter denne datoen betaler treningsavgiften når de melder seg inn.
For nye medlemmer som melder seg inn etter 1. september er det halv treningsavgift (925 kr) ut året.

Treningsavgiften dekker alle våre fasiliteter (hall, gressbane, kunstgressbane og klubbhus), både fritrening og fellestreninger med de gruppene du skulle ønske.

Beløpet gjelder per person uavhengig av antall hunder. Hvis to personer i en husstand deler på å trene kun èn hund, holder det at en av dem betaler treningsavgift.

For de som ikke er medlem (eller de som er medlem uten å ha betalt treningsavgiften), er det mulig å gjestetrene. Gjestetrening må forekomme enten på en fellestrening (og avklare dette med gruppeleder/treningsansvarlig før treningen) eller på egentrening sammen med et medlem som har betalt treningsavgiften og som tar ansvar for gjesten. Det er ikke mulig å gjestetrene alene.
Gjestetrening koster kr. 100 per gang, og man kan maksimalt gjestetrene 4 ganger i året.

Treningsavgift betales til
Kontonummer 0533 05 45145
Merk betalingen med «Treningsavgift» og navnet ditt.

Gjestetrening betales til
VIPPS #12246
Velg kategorien «Gjestetrening» i menyen.