Treningsavgift

For å trene hos oss betaler du en årlig treningsavgift på kr 1750.

Betalingsfristen for 2022 er 31.01.2022.
De som melder seg inn i klubben etter denne datoen betaler treningsavgiften når de melder seg inn.

Treningsavgiften dekker alle våre fasiliteter (hall, gressbane, kunstgressbane og klubbhus), både fritrening og fellestreninger med de gruppene du skulle ønske.

Beløpet gjelder per person uavhengig av antall hunder.

For de som ikke er medlem (eller de som er medlem uten å ha betalt treningsavgiften), er det mulig å gjestetrene. Gjestetrening må forekomme enten på en fellestrening (og avklare dette med gruppeleder/treningsansvarlig før treningen) eller på egentrening sammen med et medlem som har betalt treningsavgiften og som tar ansvar for gjesten. Det er ikke mulig å gjestetrene alene.
Gjestetrening koster kr. 100 per gang, og man kan maksimalt gjestetrene 4 ganger i året.

Treningsavgift betales til
Kontonummer 0533 05 45145
Merk betalingen med «Treningsavgift» og navnet ditt.

Gjestetrening betales til
VIPPS #12246
Velg kategorien «Gjestetrening» i menyen.