Praktiske opplysninger

Adresse:
Fredrikstad og Omegn Brukshundklubb
Evenrødveien 82, 1615 Fredrikstad
Postboks 531, 1612 Fredrikstad

Kontakt: styret@fredrikstadbrukshundklubb.net

Organisasjonsnr: 995 082 047 MVA

Kontonummer: 0533 05 45145
OBS: Merk alle innbetalinger med info om hva betalingen gjelder.

• Lover for Fredrikstad og Omegn Brukshundklubb
• Hallregler