Medlemsmøte tirsdag 20 oktober 2015

 

På klubben vår fra kl 18.00 til 20.00
Tema for møtet er revideringen av de nye LP-retningslinjene. Høringsutkastet har vært tilgjengelig på gruppa vår på facebook. Frist for oss å gi tilbakemelding til NKK, er 25. oktober. Reglene er foreslått gjeldende fra 01.01.16

I meldingen fra NKK, står det i tillegg: ” Administrasjonen ber også klubbene ta stilling til om utdanningsreglene for LP-dommere bør implementeres i regelverket, slik at alt er samlet på ett sted(dette vil i så fall gi 2 sider mer i regelverket). Dette er vanlig praksis for regelverk for prøver.”

Høringsutkast kan lastes ned her

Vel møtt!