Innkalling til årsmøtet 2017

Årsmøtet i 2017 skal avholdes den 14.02.17 klokka 18:00 i klubbens lokaler (Evenrødveien 82, 1615 Fredrikstad). Saker fra medlemmene må være styret i hende senest 03.01.17.

Mer informasjon, samt årsmøtedokumenter (årsberetninger, dagsorden, regnskap, m.m.) kommer senere.

Se full invitasjon til årsmøtet her:
Innkalling til årsmøte 2017


Leave a Reply