Problemhund-kurs

Pris: medl. Kr.1200,- ikke mdl. 1400,-

Mange hundeeiere opplever ulike problemer/utfordringer i hundeholdet, de tenker ofte at det ikke er mulig å gjøre noe med hundens oppførsel. Opplever du at hunden din er på kollisjonskurs med deg ? Sliter du med adferdsproblemer hjemme eller ute på tur eller med treningen av din hund enten du trener for å konkurere eller “hyggetrening”. Kurset er åpen for alle klasser og trener indviduelt og i grupper.

Om du vil ha noen opplysninger om kurset så ta kontakt med Svein Kristoffersen på 91169313

Påmeldinggsfrist: 31 mars til hestegau@online.no eller tlf.91169313

Innbetaling til kontonr. 0533.05.45145 OBS: Merk alle innbetalinger med info om hva betalingen gjelder.