Endring i gjestetrening

Styret har vedtatt at det er tillatt å gjestetrene i klubben maksimalt 4 ganger i året. Utover dette må man melde seg inn og betale treningsavgift.