Dobbeltstevne i Kreativ lydighet 15-16. oktober 2022

FREDRIKSTAD OG OMEGN BRUKSHUNDKLUBB
ønsker velkommen til dobbeltstevne i Kreativ Lydighet
lørdag 15. og søndag 16. okt.
Sted: Evenrødveien 82, 1615 Fredrikstad

Alle klasser i HTM og FS, 6+, Rekruttklasse og Åpen klasse
Trikseprøve.

Underlag: Innendørs i en hall med kunstgress, ringen er 20×20 meter.

Vi starter kl. 12.00 både lørdag og søndag.

Dommer begge dager:
Mari Nøring Gøbel
Èn dag hver:
Ellen Christensen
Marianne Ono Njøten

Vi tar forbehold om dommerendringer

Påmeldingsavgifter:
HTM og FS: Kr. 300,-
(200,- kr. for resterende starter med samme fører)
Trikseprøve kr. 150.-
6+ kr. 150.-
Rekruttklasse kr. 100.-
Åpen klasse kr. 50.-

Påmelding til Rekruttklasse og Åpen klasse kan skje på stevnedagen.

Påmelding- og betalingsfrist:
30. sept. 2022

Hanne tar imot påmeldinger via linken under:
https://l.facebook.com/l.php…

• Innbetaling: konto nr. 0533 05 45145
(Merk betalingen med hundens navn, reg.nr og klassen du har meldt på til ) Ved for sen innbetaling tilkommer 50% tillegg.
Utenlandske deltakere kan betale på plassen uten tillegg i prisen.

• Musikk: musikken skal sendes som en mp3-fil til
jessica@lydige-poter.no
Oppgi artist, tittel og lengde

• Bilde av hundens vaksinasjonskort sendes til Annette på enten melding; 41434577, mail; annborg@frisurf.no eller på facebook innen påmeldingsfristen 30.sept. VIKTIG!

Velkommen til et flott stevne i Fredrikstad – vi gleder oss!

Facebookarrangement: https://fb.me/e/2bRkXOnv5