Rallylydighet nybegynner, høst 2016

Kurset er beregnet for de som er nysgjerrige på hva rallylydighet er og ønsker å komme i gang med trenigen. Etter kurset har dere lært det grunnleggende og kan delta i vanlige treningsgrupper.


Kurset går over 14 timer


Start lørdag 27. august , 10-15
og de fire følgende tirsdagene 18-20


Forutsetning for deltakelse er at hunden kan gå i slakt bånd, sitt, dekk og bli.


Kurset koster kr. 1200.- for medlemmer og kr. 1500 for alle andre.


Instruktør er Gabriele Oehninger-Storvoll
påmelding via mail: gabriele@skrellen.com

 

Facebook-arrangement: https://www.facebook.com/events/585153051666656/

NKK Instruktørkurs Trinn 1 og Trinn 2

Kursleder: Liv McDowell
Sensor: Per Eigil Gylland

Kurset er i helger fra fredag: 18.00 til ca21.30, lørdag og søndag: 9.00 til ca 16.00.

Datoer:

  • 1-3 april
  • 22-24 april
  • 27-29 mai

Sted: Fredrikstad Hundesenter, Evenrødveien 82 Fredrikstad

Påmelding til janneogpeter@online.no innen mandag 21.03.16

Pris: 3.800,- som inkluderer kursmateriell og eksamen.

Fordelingen mellom trinn 1 og trinn 2 elever avgjøres etter påmelding.

Plankevalpen 21. mai 2016

Alle raser 4 -15 måneder og veteraner over 8 år

Sted: Fredrikstad Hundesenter, Evenrødveien 82 Fredrikstad

Påmeldings- og betalingsfrist 02.05.16!

Påmelding: NKK’s terminliste; U.off/show eller

Fyll ut NKK’s påmeldingsskjema (krever pålogging til NKK) og send til janneogpeter@online.no

Øvrige opplysninger: Anette Fornebo Eliassen: 936 72 757

Påmeldingsavgift alle klasser kr 250,- . Bindende påmelding!

Betaling til kontonr: 0533.05.45145

Betalingen merkes med hundens navn, klasse og rase.

Medlemsmøte tirsdag 20 oktober 2015

 

På klubben vår fra kl 18.00 til 20.00
Tema for møtet er revideringen av de nye LP-retningslinjene. Høringsutkastet har vært tilgjengelig på gruppa vår på facebook. Frist for oss å gi tilbakemelding til NKK, er 25. oktober. Reglene er foreslått gjeldende fra 01.01.16

I meldingen fra NKK, står det i tillegg: ” Administrasjonen ber også klubbene ta stilling til om utdanningsreglene for LP-dommere bør implementeres i regelverket, slik at alt er samlet på ett sted(dette vil i så fall gi 2 sider mer i regelverket). Dette er vanlig praksis for regelverk for prøver.”

Høringsutkast kan lastes ned her

Vel møtt!

Velkommen til offisielt lydighetsstevne 19.09.2015

Fredrikstad og Omegn Brukshundklubb inviterer til offisiell lydighetskonkurranse, alle klasser,
lørdag 19. september 2015 på Evenrød skole, Fredrikstad.

Dommere er Anne-Marit Traaholt og Rune Bjerkelund

Påmelding og betaling:
På web via NKK på nkk.no (krever innlogging)
Påmeldingsfrist: 7. september 2015.

Evenrød skole finner du her:
http://maps.google.no/maps?q=59.264896%2C10.943279&hl=no&sll=64.55875%2C17.70995&sspn=38.256677%2C82.089844&t=h&z=16
Informasjon:
LP-komiteen ved Janne Braarud Jensen: janneogpeter@online.no tlf. 40068322

Facebook: Offisielt LP-stevne FOBHK

Bronsemerkekurs fra 13. april

Start 13. april over 8 kurskvelder a to timer. Kurset er fra 1800 til 2000.

Instruktør Toni Reynoso Lanes Grundvig.

Pris 1000.- for medlemmer av Fredrikstad og Omegn Brukshundklubb og 1200.- for alle andre.

Sted: Fredrikstad Hundesenter, Evenrødveien 82, 1615 Fredrikstad.

Påmelding til gabriele@skrellen.com