Årsmøte tirsdag 3. mars 2015 kl. 1800

Årsmøtepapirer!

1 Dagsorden 2015 2.1 Årsberetning fra styret 2014 2.2 Årsberetning for LP-komiteen for 2014 2.3 Årsberetning for agilitykomiteen 2.4 Årsberetning fra utstillingskomiteen for 2014 2.5 Årsberetning fra rallylydighetskomiteen for 2014 2.6 Årsberetning for Dansegruppa i FOBHK 3.1 Revisjonsrapport for Fredrikstad og omegn brukshundklubb 2014 3.2 Regnskap og balanse for FOBHK 2015 3.3 Budsjett FOBHK2015 4.1 Styrets forslag til Handlingsplan 2015 4.2 Styrets forslag til lovendring

NY!!!  5.1 Valgkomiteens innstilling

Møtet blir på klubbens lokaler på Evenrød.

NB! alle årsmøtepapirer er sendt pr epost til alle som er registrert som medlem av FOBHK i NKKs medlemsregister pr 5. januar 2015. Vi minner om at kun medlemmer som har betalt kontingent for 2015 har møte- og stemmerett på årsmøtet.