Årsmøte tirsdag 15. mars 2015 klokka 18:00

Årsmøtepapirer:

1 Dagsorden 2016 2.1 Årsberetning fra styret 2015 2.2 Årsberetning fra lydighetskomiteen 2015 2.3 Årsberetning fra agilitykomiteen 2015 2.5 Årsberetning fra rallylydighetskomiteen 2015 2.6 Årsberetning fra kreativ lydighetskomiteen 2015 2.7 Årsberetning fra brukskomiteen 2015 3.1 Revisjonsrapport for FOBHK 2015 3.2 Regnskap og balanse for FOBHK 2015 3.3 Budsjett for FOBHK for 2016 4.1 Styrets forslag til handlingsplan 2016  4.2 Styrets langtidsplan for 2016, 2017, 2018

Ny: 5.1 Valgkomiteens innstilling
Ny: 2.4 Årsberetning fra utstillingskomiteen 2015
Ny: Årsberetning fra valgkomiteen
Ny: 2.1 Årsberetning fra styret 2015 inkludert medlemstall

Årsmøtepapirer PDF:

1 Dagsorden 2016 2.1 Årsberetning fra styret 2015 2.2 Årsberetning fra lydighetskomiteen 2015 2.3 Årsberetning fra agilitykomiteen 2015 2.5 Årsberetning fra rallylydighetskomiteen 2015 2.6 Årsberetning fra kreativ lydighetskomiteen 2015 2.7 Årsberetning fra brukskomiteen 2015 3.1 Revisjonsrapport for FOBHK 2015 3.2 Regnskap og balanse for FOBHK 2015 3.3 Budsjett for FOBHK for 2016 4.1 Styrets forslag til handlingsplan 2016 4.2 Styrets langtidsplan for 2016, 2017, 2018

Ny: 5.1 Valgkomiteens innstilling
Ny: 2.4 Årsberetning fra utstillingskomiteen 2015
Ny: Årsberetning fra valgkomiteen
Ny: 2.1 Årsberetning fra styret 2015 inkludert medlemstall


Leave a Reply