Åpner for utleie

Klubben åpner igjen hallen for utleie under forutsetning av at helsemyndighetenes retningslinjer følges.