Bruks

En brukshund er et begrep som benyttes om hunder som har fått trening i å utføre en eller flere nyttige oppgaver. Pr. definisjon blir da en brukshund en hund som brukes til noe praktisk.  De mest alminnelige brukshundene i Norge er utvilsomt gjeterhunder og jakthunder. Mere informasjon her.
Bruks er også Spor, Rundering, Felt, Budføring og Brukslydighet.

Brukshundgrenene som populært kalles NBF/Nordisk programmene, er en brukshundsport som eies av NKK. Likvel så er det gjerne Norsk Brukshundsport Forbund og deres medlemsklubber som administrer og er tekniske arrangører av prøvene.

Det konkurreres i tre forskjellige grener i brukshundsport. Dette er Spor, Rundering og Rapport. Alle grener er delt inn i fire klasser, der klasse D er laveste klasse, deretter følger klasse C, B og A. Man rykker oppover i klassene ved å oppnå en viss poengsum. Hunden må være 1 år for å starte, og det er krav om bestått karaktertest eller lignende for hunder født etter 30.06.2002.

Hver klasse består av to deler. Det er en lydighetsdel som er lik uansett om man konkurrerer i Spor, Rundering eller Rapport. I tillegg kommer spesialøvelsene som varierer fra gren til gren og feltøvelse i alle klasser.
I klasse A kan det deles ut brukscertifikat slik at hunden kan få Brukschampionat. Det arrangeres også Norgesmesterskap og Nordisk Mesterskap i kl. A.

NBF arrangert for første gang i 2009 The Challenge – Jørgen Stiansens Minnestevne, som er åpent for alle brukshundutøvere fra de øverste klassene. Her samles RIK folket, NBF folket og tjenestehundfolket til duell!

For brukshundprøvene så er det også ett sett med regler som må følges for å oppnå godkjenninger og opprykk. Regler for brukshundprøvene finner du her.

.

Kontaktperson: Rannveig Boman (rannveigboman@gmail.com)
Bruksgruppa på Facebook: FOBK Brukshundgruppe 2019