Treningsavgift

For å trene hos oss betaler du en årlig treningsavgift på kr 1750.

Treningsavgiften dekker alle våre fasiliteter (hall, gressbane, kunstgressbane og klubbhus),
både fritrening og fellestreninger med de gruppene du skulle ønske.

Beløpet gjelder per person uavhengig av antall hunder.

De som synes at 1750,- er mye å betale på en gang, tar kontakt med Gabriele
gabriele@skrellen.com, så får dere gjort avtale om å dele beløpet.

Hvis noen som ikke er medlem av klubben ønsker å trene på en fellestrening eller
sammen med et betalende medlem, koster gjestetrening kr. 100 per gang. Man kan maksimalt gjestetrene 4 ganger i året. 

Treningsavgift betales til
Kontonummer 0533 05 45145

Gjestetrening betales til
VIPPS #12246