Praktiske opplysninger

Besøksadresse: Evenrødveien 82, 1615 Fredrikstad

Organisasjonsnr: 995082047

Kontonummer: 0533 05 45145
OBS: Merk alle innbetalinger med info om hva betalingen gjelder.

Kontakt oss: styret@fredrikstadbrukshundklubb.net

Lover for Fredrikstad og Omegn Brukshundklubb

 

Leie av treningsområde
Det er mulighet for å leie området til Fredrikstad og Omegn Brukshundklubb, ta da kontakt med styret på e-post, for å finne datoer hvor området er ledig for utleie.

Prisliste for leie
Klubbhuset, innendørs 1 dag: 1200 kr
Klubbhuset, innendørs 1 helg (lørdag + søndag): 2000 kr
Klubbhus + utebaner 1 dag: 1500 kr
Klubbhus + utebaner 1 helg (lørdag + søndag): 3000 kr

Kunstgressbanen er ikke inkludert i leie, denne leies ikke ut.