Åpner for utleie

Klubben åpner igjen hallen for utleie under forutsetning av at helsemyndighetenes retningslinjer følges.

Endring i gjestetrening

Styret har vedtatt at det er tillatt å gjestetrene i klubben maksimalt 4 ganger i året. Utover dette må man melde seg inn og betale treningsavgift.

Veien til hallen stengt

Grusveien fra klubbhuset og bort til hallen er midlertidig stengt pga vedlikehold. All parkering for de som skal bruke hallen blir enn så lenge på parkeringsplassen ved klubbhuset, eller oppe på kunstgressbanen. Innkjøring til kunstgressbanen fra andre siden av klubbhuset.

Årsmøte for 2019

Innkaller til årsmøte for 2019 den 25. februar 2020 kl 18.00 i klubbhuset.

Budsjett mm blir lagt ut her senere.