Veien til hallen stengt

Grusveien fra klubbhuset og bort til hallen er midlertidig stengt pga vedlikehold. All parkering for de som skal bruke hallen blir enn så lenge på parkeringsplassen ved klubbhuset, eller oppe på kunstgressbanen. Innkjøring til kunstgressbanen fra andre siden av klubbhuset.

Årsmøte for 2019

Innkaller til årsmøte for 2019 den 25. februar 2020 kl 18.00 i klubbhuset.

Budsjett mm blir lagt ut her senere.

 

Endring av innbetalinger til klubben

På grunn av mye ekstraarbeid og høye gebyrer ønsker klubben at alle innbetalinger fremover går til klubbens kontonummer 0533 05 45145 i stedet for på Vipps.

Gjestetreninger kan fortsatt betales på Vipps, men treningsavgift, utleie osv ønskes betalt til konto.