Kreativ lydighet høst 2020

FREDRIKSTAD OG OMEGN BRUKSHUNDKLUBB
ønsker velkommen til konkurranse i Kreativ Lydighet
lørdag 17. oktober 2020
Sted: Evenrødveien 82, 1615 Fredrikstad

Alle klasser i HTM og FS, 6+, Rekruttklasse og Åpen klasse
Trikseprøve
Sekretariatet åpner klokken 10.30
for påmelding av rekrutt og åpen klasse

Dommere;
Ellen Christensen – Hoveddommer
Carola Brusevold – HTM
Sidsel Andresen – FS
Vi tar forbehold om dommerendringer

Underlag: Innendørs i en hall med kunstgress, ringen er 20×20 meter

Påmelding på mail til : hannebmh@gmail.com
Ved påmelding må følgende oppgis:
• Førers navn, adresse, tlf.nr., e-post
• Hundens Registrerte navn (og kallenavn), rase, alder, kjønn og registreringsnummer
• Hvilken klasse du melder deg på til
• Musikk: musikken skal sendes som en mp3-fil til hannebmh@gmail.com
Oppgi artist, tittel og lengde

Påmeldingsavgifter:
HTM og FS: Kr. 250,-
(ved start med samme hund i begge grener kr 400)
Trikseprøve kr. 150.-
6+ kr. 100.-
Rekruttklasse kr. 100.-
Åpen klasse kr. 50.-
Påmelding til Rekruttklasse og Åpen klasse kan skje på stevnedagen.
Påmeldings- og betalingsfrist: 27.sept. 2020

Betaling til Fredrikstad og Omegn Brukshundklubb, Evenrødveien 82,
1615 Fredrikstad
Konto nr. 0533 05 45145
(Merk betalingen med hundens navn, reg.nr og klassen du har meldt på til ) Ved for sen innbetaling tilkommer 50% tillegg.
Utenlandske deltakere kan betale på plassen uten tillegg i prisen.

Bilde av hundens vaksinasjonskort sendes til Kine på melding; 97616997, innen påmeldingsfristen 27. sept.

Det er mulighet til å parkere campingbil på plassen, men da må vi ha beskjed om dette i god tid før stevnet.

Velkommen til et flott stevne i Fredrikstad!

Facebookarrangement: https://www.facebook.com/events/378008743534382/