Endring av innbetalinger til klubben

På grunn av mye ekstraarbeid og høye gebyrer ønsker klubben at alle innbetalinger fremover går til klubbens kontonummer 0533 05 45145 i stedet for på Vipps.

Gjestetreninger kan fortsatt betales på Vipps, men treningsavgift, utleie osv ønskes betalt til konto.