Leie av klubbens område

Styret har fastsatt priser for leie av klubbens område, disse er nå lagt ut på hjemmesiden under fanen «Om oss, Praktiske opplysninger«.

 

Leie av treningsområde
Det er mulighet for å leie området til Fredrikstad og Omegn Brukshundklubb, ta da kontakt med styret på e-post, for å finne datoer hvor området er ledig for utleie.

Prisliste for leie
Klubbhuset, innendørs 1 dag: 1200 kr
Klubbhuset, innendørs 1 helg (lørdag + søndag): 2000 kr
Klubbhus + utebaner 1 dag: 1500 kr
Klubbhus + utebaner 1 helg (lørdag + søndag): 3000 kr

Kunstgressbanen er ikke inkludert i leie, denne leies ikke ut.

Årsmøte tirsdag 14. februar 2017 klokka 18:00

Innkalling til årsmøtet:
Innkalling til årsmøtet 2017

Årsmøtepapirer:
1. Dagsorden 2017
2.1 Årsberetning fra styret 2016
2.2 Årsberetning fra lydighetskomiteen og brukskomiteen 2016
2.3 Årsberetning fra agilitykomiteen 2016
2.4 Årsberetning fra utstillingskomiteen 2016
2.5 Årsberetning fra rallylydighetskomiteen 2016
2.6 Årsberetning fra kreativ-lydighetskomiteen 2016
3.1 Revisjonsrapport årsregnskapet 2016
3.2 Regnskap for 2016
3.3 Budsjett for 2017
4.1 Styrets forslag til handlingsplan 2017
4.2 Styrets langtidsplan for 2017, 2018, 2019
5.1 Valgkomiteens innstilling

Budsjett for 2017 vil deles ut på årsmøtet.

Oppdatering 21.01.17 – Medlemstall per 31.12.16 er lagt inn i styrets beretning.
Oppdatering 03.02.17 – Revisjonsrapport for årsregnskapet 2016 er lastet opp.
Oppdatering 12.02.17 – Årsberetning fra utstillingskomiteen er lastet opp.

Juleferie for miljøtreninga

Neste tirsdag (20. desember 2016) er det ikke satt opp noen instruktør til miljøtreninga – da tar klubben juleferie. 🙂 Hvis noen allikevel har lyst til å trene uten instruktør er det selvfølgelig bare å komme! Kanskje det kommer noen flere, så kan man trene sammen?

Instruktør kommer neste gang tirsdag 3. januar 2017.

God jul og godt nyttår!

Innkalling til årsmøtet 2017

Årsmøtet i 2017 skal avholdes den 14.02.17 klokka 18:00 i klubbens lokaler (Evenrødveien 82, 1615 Fredrikstad). Saker fra medlemmene må være styret i hende senest 03.01.17.

Mer informasjon, samt årsmøtedokumenter (årsberetninger, dagsorden, regnskap, m.m.) kommer senere.

Se full invitasjon til årsmøtet her:
Innkalling til årsmøte 2017

Miljøtreninga har høstferie i uke 40

Neste uke (uke 40) har miljøtreninga høstferie; det blir ikke noe arrangert opplegg, og det kommer ingen instruktør. Selvfølgelig er det fritt fram for å møte opp og trene på egen hånd (eller sammen med andre; hvis det er flere som møter opp). 🙂 Ellers ønskes alle velkommen tilbake til trening med instruktør på tirsdag i uke 41, klokka 18:00!
miljotrening