Årsmøte tirsdag 14. februar 2017 klokka 18:00

Innkalling til årsmøtet:
Innkalling til årsmøtet 2017

Årsmøtepapirer:
1. Dagsorden 2017
2.1 Årsberetning fra styret 2016
2.2 Årsberetning fra lydighetskomiteen og brukskomiteen 2016
2.3 Årsberetning fra agilitykomiteen 2016
2.4 Årsberetning fra utstillingskomiteen 2016
2.5 Årsberetning fra rallylydighetskomiteen 2016
2.6 Årsberetning fra kreativ-lydighetskomiteen 2016
3.1 Revisjonsrapport årsregnskapet 2016
3.2 Regnskap for 2016
3.3 Budsjett for 2017
4.1 Styrets forslag til handlingsplan 2017
4.2 Styrets langtidsplan for 2017, 2018, 2019
5.1 Valgkomiteens innstilling

Budsjett for 2017 vil deles ut på årsmøtet.

Oppdatering 21.01.17 – Medlemstall per 31.12.16 er lagt inn i styrets beretning.
Oppdatering 03.02.17 – Revisjonsrapport for årsregnskapet 2016 er lastet opp.
Oppdatering 12.02.17 – Årsberetning fra utstillingskomiteen er lastet opp.


Leave a Reply