All aktivitet på klubbens område er avlyst!

NKK anbefaler at aktiviteter blir avlyst for å minske omfanget av mulig smitte med dette helt tragiske utfallet. Vi følger derfor anbefalingen og stenger for all aktivtet fra nå og fremover. Vi vurderer dette fortløpende, og kommer tilbake med ny informasjon når vi vet mer. Ber om og håper på respekt for dette!

https://www.nkk.no/aktuelt/alvorlig-sykdom-er-pavist-hos-flere-hunder-article159244-985.html