Referat fra styremøte 04.06.18

Referat 18.05.07

Posted in Nyheter | Leave a comment

Referat fra styremøte 11.04.2018

Referat 18.04.11

Posted in Nyheter | Leave a comment

Grunnkurs – nesearbeide

Nesearbeide er både spennende og inspirerende og passer for alle typer hunder. Det bygger og styrker kontakten mellom hund og fører og er en god måte å holde hunden i form både fysisk og mentalt.  Plass til 6 Ekvipasjer m/hund  Pris m/hund: kr 1250,- for medlemmer. Ikke medlemmer kr. 1650,-  Første kurskveld er uten hund og varer fra 18 - 19.30 Dag 2 og 3 varer fra 10-16 og er med hund.  Instruktør på kurset: Grete Brevig   Kursavgift betales til konto 0533 05 45145 innen første kurskveld.  Påmelding sendes på mail til grbrev@gmail.com og er bindende da vi har få plasser. Mailen skal inneholde hundens navn, rase, alder og hva dere har holdt på med.  Skulle det bli stor interesse for kursene setter vi opp flere kurs.

Grunnkurs – nesearbeide 

Nesearbeide er både spennende og inspirerende og passer for alle typer hunder. Det bygger og styrker kontakten mellom hund og fører og er en god måte å holde hunden i form både fysisk og mentalt.

Plass til 6 Ekvipasjer m/hund
Pris m/hund: kr 1250,- for medlemmer. Ikke medlemmer kr. 1650,-

Første kurskveld er uten hund og varer fra 18 – 19.30
Dag 2 og 3 varer fra 10-16 og er med hund.

Instruktør på kurset: Grete Brevig

Kursavgift betales til konto 0533 05 45145 innen første kurskveld. 
Påmelding sendes på mail til grbrev@gmail.com og er bindende da vi har få plasser.
Mailen skal inneholde hundens navn, rase, alder og hva dere har holdt på med.
Skulle det bli stor interesse for kursene setter vi opp flere kurs.

Posted in Nyheter | Leave a comment

Referat fra styremøte 05.03.2018

Referat 18.03.05

Posted in Nyheter, referater/protokoller | Leave a comment

Protokoll fra årsmøtet 2017 holdt den 26.02.2018

Årsmøteprotokoll FOBHK 2017

Posted in Nyheter, om oss | Leave a comment

Referat fra styremøte 05.02.2018

Referat 18.02.05

Posted in Nyheter, om oss | Leave a comment

Til Årsmøtet 2017 den 26.februar 2018 kl 18.00

Årsmøtepapirer

1 Dagsorden 2017

2.1 Årsberetning fra styret 2017

3.1 Revisjonsrapport for 2017

4.1 Styrets forslag til handlingsplan 2018

4.2 Styrets langtidsplan for 2018, 2019, 2020

Regnskap 2017 og Budsjett 2018 samt årsberetninger fra de forskjellige gruppene, vil bli delt ut og gjennomgått på årsmøtet

Posted in Nyheter | Leave a comment

Referat fra styremøte 08.01.2018

Referat 18.01.08

Posted in Nyheter | Leave a comment

Årsmøte 26.02.2018

Innkalling til årsmøte 2017

Posted in Nyheter | Leave a comment

Referat fra styremøte 04.12.17

Referat 17.12.04

Posted in Nyheter | Leave a comment